Fødsel og faderskab | Dragør kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fødsel og faderskab

Fødsel

I de fleste tilfælde sørger jordemoderen, der var til stede under fødslen, for at anmelde den. Hvis fødslen fandt sted hjemme uden en jordemoder, skal forældrene selv sørge for at anmelde fødslen til sognet dér, hvor fødslen fandt sted.

I kan anmelde fødslen digitalt via borger.dk.

Kordegnekontoret registrerer fødslen og udsteder og sender herefter en fødselsattest til moderen.

Faderskab

Hvis I ikke er gift med hinanden, men ønsker at være sammen om at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, skal I udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab. Erklæringen giver fælles forældremyndighed, og I finder den på borger.dk.

Erklæringen skal udfyldes indenfor de første 14 dage efter fødslen. Hvis I har brug for hjælp, er I velkomne til at få hjælp fra kordegnekontoret. 

Sker dette ikke inden de 14 dage, registrerer kordegnen fødslen og sender sagen til Statsforvaltningen, som så behandler faderskabssagen.

Faderskab uden fælles forældremyndighed

I forbindelse med anerkendelse af faderskab uden fælles forældremyndighed anvendes ”Faderskabsblanket 3”. Det kan ikke gøres digitalt, men der kan udskrives en blanket, som udfyldes og sendes til Statsforvaltningen:

Statsforvaltningen Hovedstaden
Borups Allé 177, blok D-E
2400 København NV

I kan finde blanketen her eller på kordegnekontoret.