Velkommen til Dragør kirke. | Dragør kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen til Dragør kirke.

Mission og vision.

Dragør Kirkes overordnede mål er at forkynde evangeliet. Igennem gudstjenester af forskellig art, kirkelige handlinger, andagter, foredrag, undervisning, debat, sang- og musikbårne aktiviteter, kirkeblad og hjemmeside forsøger vi at skabe fest, fordybelse og fællesskab med Ordet som omdrejningspunkt.


Det nye kirkeblad er ude! Følg med her på siden, så du ved hvornår du skal komme :)

 


Hvad laver et menighedsråd? Og hvilken indflydelse har du som menighedsrådsmedlem på, hvad der skal ske i din lokale kirke? 

Se mere her


BABYSALMESANG

I Dragør kirke tilbyder vi babysalmesang til aldersgruppe 3-9 måneder og næste sæson begynder 

ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER KL. 12.30

Der er tilmelding via en formular til venstre her på hjemmesiden. Man kan også tilmelde sig ved at henvende sig på mail. dragoer.sogn@km.dk eller telefon: 3253 2603.

Det koster 200 kroner at være med, men så får du også en fin sangbog med hjem så sangen kan fortsætte derhjemme.

 

 

Mangler du 12 gode grunde til at blive eller melde dig ind i Folkekirken, så læs her

Dragør kirkes formål

Dragør kirkes formål er - på mangfoldige måder - at række evangeliet til folk. Igennem gudstjenester af forskellig art, kirkelige handlinger, andagter, foredrag, undervisning, debat, sang- og musikbårne aktiviteter, kirkeblad og hjemmeside forsøger vi at skabe forskellige platforme til kommunikation, til fordybelse og til samvær  med Ordet som helt centrale omdrejningspunkter. Dragør Kirke tilstræber således en flerstrenget kommunikationsmodel og et højt aktivitetsniveau, for fortsat at være relevant, brugbar og synlig samtalepartner, for den søgende, som for den bruger, der "bare" gerne vil vide mere. 

Info fra kirken.

Konfirmation 2023

Tilmelding skal ske via disse to link: Tilmelding og samtykke og Information til kirken og konfirmandkommunikation. Det er vigtigt at udfylde begge links og finde sit NemID frem. Du kan læse mere om konfirmandtilmelding under fanen "praktisk info > konfirmation. Vi glæder os til alle de nye konfirmander. 

GENOPRETNING AF KIRKEGÅRDENS GRAVSTEDER

Kære brugere / besøgende på Dragør Kirkegård.

I 2022 har vi påbegyndt nogle omfattende vedligeholdelsesarbejder på kirkegården. Efter planen vil arbejdet, som omfatter hele kirkegården, blive afsluttet i 2023.

Arbejdet omfatter udskiftning af alle hække i afd. A, B og U. Som et led i arbejdet nedsættes brosten i forkanten af alle gravsteder og i afdeling U (urnegravsteder) vil adskillelsen mellem gravstederne også bestå i en række brosten.

Arbejdet i 2022:

Genopretning af gravsteder er påbegyndt i maj i afdeling U.
Det betyder, at alle hække er blevet taget op i afdeling U. Dernæst vil brosten blive sat som adskillelse mellem de enkelte urnegrave. Og til sidst - i september - vil der blive plantet nye takshække i urnegravstedernes bagkant.

Der bliver ikke fjernet personlige effekter på graven. Men i forbindelse med renoveringen vil planter, der er over 80 cm høje og som står i vejen for ny hæk og brosten, vil blive fjernet.

Man er også velkommen til selv at fjerne omtalte effekter i perioden.

Gravstederne retableres af kirken og belægges med perlesten uden omkostninger for gravstedsejerne.

Når arbejdet med sætning af stenkanter i afdeling U er afsluttet fortsætter arbejdet i afdeling A.

 

Vi er opmærksomme på, at gravstederne ikke fremstår præsentable når hækkene er fjernet, inden stensætningen er etableret og nye hække er plantet ud.

Entreprenøren og kirkegårdens personale forsøger løbende at minimere de gener, som arbejdet medfører, men helt undgå lidt "rod" - det kan vi ikke.

Vi beklager de gener arbejdet giver - og håber, at I vil se frem til at nyde synet af nye og friske hækplanter.

Kontakt evt. vores kirkegårdsleder Michael for yderligere spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Dragør Sogns Menighedsråd
Kirke- og kirkegårdsudvalget.

 

Det sker