Menighedsråd | Dragør kirke

Et menighedsråd skal bestå af mindst 6 og højst 15 medlemmer, der er valgt for 4 år, senest ved menighedsrådsvalget i november 2016. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig. Et menighedsråd kan vælge personer, som ikke er medlemmer af menighedsrådet, til særlige poster som bl.a. sekretær, kasserer og kirkeværge. Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet. Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.


Mødeplan for 2019

Møderne finder sted i sognegården ved Dragør kirke. 

9. april kl. 17.00 Menighedsmøde

9. april kl. 18.00 Offtentligt menighedsrådsmøde

21. maj kl. 18.45 Offentligt menighedsrådsmøde

18. juni kl. 18.45 Offentligt menighedsrådemøde

20. august kl. 18.45 Offentligt menighedsrådsmøde

17. september kl. 18.45 Offentligt menighedsrådsmøde

22. oktober kl. 18.45 Offentligt menighedsrådsmøde

19. november kl. 18.45 Offentligt menigrådsmøde