Kirkegårdstakster | Dragør kirke

 

Kirkegårdstakster for Dragør Kirkegård 2020 kan læses ved at klikke på teksten her

 

Vedtægter for Dragør kirkegård kan læses ved at klikke på teksten her-

 

STILLINGSOPSLAG - GRAVER VED DRAGØR KIRKEGÅRD

Graver

 

Stillingen som graver ved Dragør Kirke er ledig snarest muligt.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Menighedsrådet har med bistand fra en landskabsarkitekt fået udarbejdet en helhedsplan for kirkegården. Denne plan skal i de kommende år iværksættes i samarbejde mellem Menighedsrådet og kirkegården. Planen omfatter omlægning fra kistegrave til urnegrave og ny og spændende udnyttelse af kirkegårdsarealerne.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 

  • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • Ekspedere blomster til kirkegården efter bisættelser
  • Have det daglige ansvar for kirkegårdens øvrige personale, svarende til arbejdende formand. Personaleansvaret ligger hos Menighedsrådet
  • Kirkegårdsadministration – Gias og Brandsoft

 

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

  • Er venlig og imødekommende
  • Har erfaring med arbejdet på en kirkegård
  • Har erfaring med daglig ledelse
  • Er uddannet gartner eller har tilsvarende kompetencer

Ansættelse sker ved Dragør Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 170, 2791 Dragør.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Annette Michelsen på telefonnummer  25142120 mellem kl. 17.00 og 18.00 alle hverdage

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Dragør sogns Menighedsråd, Kirkevej 170, 2791 Dragør eller på mail til 7193fortrolig@sogn.dk.Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. juli 2020 kl.12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 30 og 31.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.