Dåb | Dragør kirke

Dåben er et Guds kærtegn og en italesættelse af, at også dette barn er et Guds barn.
Dåben er kirkens velkommen-til-verden-fest, kirkens indgangsdør. Kun døbte kan være medlemmer af Den Danske Folkekirke, og kun døbte kan skrives ind i kirkebøgerne som faddere/gudforældre.

Døbt bliver man i forbindelse med en gudstjeneste.
I Dragør Kirke døber vi børn søndag formiddag i højmessen, men også ved specielle dåbsgudstjenester.
Kontakt kirkens kontor eller kirkens præster for nærmere informationer.

Folkekirkens hjemmeside er også en mindre guldgrubbe for den nysgerrige. www.folkekirken.dk