Fortegnelsen over punkter til offentlige menighedsrådsmøder. | Dragør kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fortegnelsen over punkter til offentlige menighedsrådsmøder.

Ved henvendelse til kordegn Anette Lyneborg på asly@km.dk vil man få fremsendt relevante bilag mellem 14-16 på tirsdag 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. april kl. 18.45

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  1. Opfølgning på møde og protokol fra menighedsrådsmøde den 16. marts 2021
 2. Meddelelser, herunder ind- og udgående skrivelser
  1. Kirkeministeriet og stiftet har udsendt opdaterede retningslinjer for restriktioner som følge af covid-19 den 30. marts 2021
  2. Menighedsrådet har modtaget en klage fra et tidligere menighedsrådsmedlem. Der klages over flere forskellige forhold, hvor menighedsrådet efter klagers påstand allerede fra det konstituerende møde i november og frem til det seneste møde i marts gør sig skyldig i regelbrud, fejl og pligtforsømmelser. Klager opfordrer biskoppen til at iværksætte nærmere foranstaltninger i forhold til menighedsrådet.

Klagen er via provsten videresendt til biskoppen til videre foranstaltning.

 1. Beslutning vedrørende
  1. Anbefaling fra KKU om at sætte udviklingsplanen på pause
  2. Tilbud på etablering af SF belægning ved graverkontor.
 2. Løbende sager
  1. Budget og regnskab
   1. Budget 2022 en drøftelse af:
 • Budgetønsker fra Aktivitetsudvalg
 • Budgetønsker fra Kirke- og kirkegårdsudvalg
  1. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2021. Omdeles på mødet.  
 • Personale
 • Kommunikation
 1. Nyt fra udvalgene
  1. Aktivitetsudvalg (AK, JBP, AL, JT, MP)
  2. Kirke- og Kirkegårdsudvalg (TØ, AK, TS)
  3. Kirkeværgen
 2. Ansøgninger
 3. Næste mødedato
  1. 18. maj 2021
  2. Visionsmøde 2. maj 2021 efter gudstjenesten.
 4. Eventuelt

8.1 Valg til provstiudvalg og stiftsråd i oktober 2021.