Tilkøb af ydelser ved kirkelige handlinger | Dragør kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Tilkøb af ydelser ved kirkelige handlinger

Takster gældende fra 1. januar 2020 til 31. december 2020

 

Brug af kirken

Brugen af kirken er forbeholdt medlemmer af folkekirken

Ydelsen er ikke belagt med moms.

Medlemmer bosat i Dragør kommune                                      0 kr.

Medlemmer bosat uden for Dragør kommune             1.700,00 kr.

Musik i kirken

Ydelserne er ikke belagt med moms.                          

 

Et ekstra kormedlem                                                      590,00 kr.

Sanger ved kirkelige handlinger                                     375,00 kr.

Orgelspil mens følget samles                                          418,00 kr.

Øvrigt orgelspil                                                               314,00 kr.                                             

 

NB! sognegården kan i øjeblikket ikke lejes i forbindelse med brug af kirken.

Leje af sognegården i forbindelse med begravelse eller bisættelse

 

Lejen udgør 530 kr. og ydelserne er ikke belagt med moms.

 

I forbindelse med leje af sognegården henvises til gældende regler for leje af sognegården.

Godkendt på menighedsrådsmødet den 17. marts 2015

 

Regulativ for udlejning af Dragør Kirkes lokaler i Sognegården

 

§ 1                 Sognegårdens lokaler kan lejes i forbindelse med begravelser og bisættelser fra Dragør Kirke. Der er maksimalt plads til 60 personer.

 

§ 2                 Leje af lokalerne aftales med kirketjener eller kirkekontor, der sørger for reservation.   Reservationen er først gyldig, når den er godkendt af husmoderen.

 

§ 3                 Ved arrangementer skal husmoderen, som er kirkens repræsentant, være til stede             under hele forløbet.

 

§ 4                 Enhver form for servering skal aftales med husmoderen og er kirkens menighedsråd                     uvedkommende.

 

§ 5                 Ved arrangementer skal følgende overholdes:

  • God ro og orden,
  • Ingen støjende adfærd,
  • Stærke alkoholiske drikke må kun serveres efter aftale med menighedsrådet,
  • Arrangement skal slutte senest 3 timer efter den kirkelige handling
     

Såfremt ovenstående ikke bliver respekteret, er husmoderen bemyndiget til at afbryde arrangementet.

 

§ 6                 Der betales et gebyr for leje i henhold til gældende takstblad.

                    

§ 7                 Derudover betales fast timetakst samt for eventuelle udlæg til husmoder.
Vær opmærksom på, at der i timeberegning medtages timer til forberedelse, oprydning og rengøring.

 

§ 8                 Lejer betaler efter regning udgifter til udbedring af skader på lokaler og inventar, som er opstået i forbindelse med arrangementet.

 

 

 

 

Vedtaget af Dragør Kirkes Menighedsråd den 17. marts 2015
 

Annette Michelsen, formand