Tilkøb af ydelser ved kirkelige handlinger | Dragør kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Tilkøb af ydelser ved kirkelige handlinger

Musik i kirken

Ydelserne er ikke belagt med moms.                          

Et ekstra kormedlem                                                      590,00 kr.

Sanger ved kirkelige handlinger                                     375,00 kr.

Orgelspil mens følget samles                                          418,00 kr.

Øvrigt orgelspil                                                               314,00 kr.                                             

 

Leje af sognegården i forbindelse med begravelse eller bisættelse

I forbindelse med leje af sognegården henvises til gældende regler for leje af sognegården.

Godkendt på menighedsrådsmødet den 19. april 2022.

Regulativ for udlejning af Dragør Kirkes lokaler i Sognegården

 

§ 1 Sognegårdens lokaler kan lejes i forbindelse med begravelser og bisættelser fra Dragør Kirke. Der er maksimalt plads til 60 personer. Dette antal må af sikkerhedsmæssige årsager ikke overskrides.

§ 2 Leje af lokalerne aftales med kirketjener eller kirkekontor, der sørger for reservation.  Reservationen er først gyldig, når den er godkendt af husmoderen.

§ 3 I alle tilfælde skal husmoderen, som er kirkens repræsentant, være tilstede under hele forløbet. 

§ 4 Enhver form for servering skal aftales med husmoderen og er kirkens menighedsråd uvedkommende. Dog må der kun serveres kaffe/te med tilhørende kaffebrød.

Det kan særskilt aftales, at der serveres et glas portvin eller lignende til kaffen. Ligesom der særskilt kan aftales servering af en enkelt øl eller et glas vin. Sodavand kan serveres for børn. 

Portvin eller lignende, øl og vin medbringes af lejer af lokalet. 

§ 5 Ved arrangementer skal følgende overholdes:

  • God ro og orden,
  • Ingen støjende adfærd,
  • Arrangement skal slutte senest 2 timer efter den kirkelige handling.

§ 6 Der betales et gebyr for leje på kroner 250/500 afhængig om man bor i Dragør kommune eller ikke. 

§ 7 Derudover betales fast timetakst til husmoderen. Vær opmærksom på at der i timeberegninger medtages timer for forberedelse, oprydning og rengøring af lokalet. 

§ 8 Lejer betaler efter regning udgifter til udbedring af skader på lokaler og inventar, som er opstået i forbindelse med arrangementet. 

Vedtaget af Dragør Kirkes Menighedsråd den 23. oktober 2018.