I Dragør kirke er vi stolte af vores aktivitetsniveau. Udover søndagenes højmesser, lørdagsdåb og morgensang har vi også en lang række andre aktiviteter ved kirken.

BABYSALMESANG

Vi tilbyder babysalmesang ved Dragør kirke. Det er vores dygtige korsanger Vibeke som hvert efterår og forår tilbyder sang og samvære onsdage fra 12.30 til cirka 14.00. Det foregår over 8 gange og det koster 200 kroner at være med.

HØJSKOLEFORMIDDAGE

Hver efterår og forår indbyder vi til en række højskoleformiddage, hvor vi inviterer forskellig mennesker til at komme og fortælle om spændende emner, rejser og personlige oplevelser. Vi starter altid kl. 10.00 og altid med en kop kaffe og en ostemad.

FOREDRAGSAFTNER

Når vi har foredragsaftner prøver vi på at gå lidt dybere, særligt i de teologiske emner og spørgsmål. Det er altid kl. 19.30 i sognegården.

KONCERTER

Musikken fylder en hel del ved Dragør kirke, og organisten gør sit for at gøre koncertprogrammet varieret og spændende.

SPISEAFTENER

To til tre gange om året holder vi spiseaftener, hvor vi udover at spise sammen har inviteret en foredragsholder.

En særlig spiseaften er skærtorsdag,  hvor vi holder måltidsgudstjeneste over i kirken. Det er meget stemningsfuldt og bevægende aften.

TIDSPUNKTER FOR ALLE AKTIVITETER KAN DU FINDE I KALENDEREN.