Kirkegårdstakster | Dragør kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkegårdstakster

Dragør Kirkegård

Kirkevej 170, 2791 Dragør, Tlf.: 40 28 35 66

Man. – tor. 8.00 – 15.30, fre. 8.00-12.00

 

 

Prisliste pr. 1. januar 2013

Erhvervelse af gravsteder

For kommunens beboere, som er medlem af folkekirken, betales for erhvervelse i en brugsperiode:

 

Gravstedstype

Brugsperiode

Pris i alt

Kistegravsted, 1 gravplads

30 år

1.830,00

Kistegravsted, dobbelt

30 år

3.420,00

Urnegravsted

10 år

240,00

Plænekistegrav, inkl. vedligehold

30 år

15.240,00

Plæneurnegrav, inkl. vedligehold

10 år

4.450,00

Fælles urnegrav, inkl. vedligehold

10 år

1.115,00

For medlemmer af folkekirken bosat udenfor kommunen, betales for erhvervelse i en brugsperiode:

 

Gravstedstype

Brugsperiode

Pris i alt

Kistegravsted, 1 gravplads

30 år

4.200,00

Kistegravsted, dobbelt

30 år

7.830,00

Urnegravsted

10 år

560,00

Plænekistegrav, inkl. vedligehold

30 år

17.610,00

Plæneurnegrav, inkl. vedligehold

10 år

4.770,00

Fælles urnegrav, inkl. vedligehold

10 år

1.190,00

  For ikke-medlemmer af folkekirken betales for erhvervelse i en brugsperiode:

 

Gravstedstype

Brugsperiode

Pris i alt

Kistegravsted, 1 gravplads

30 år

18.240,00

Kistegravsted, dobbelt

30 år

34.050,00

Urnegravsted

10 år

2.410,00

Plænekistegrav, inkl. vedligehold

30 år

31.650,00

Plæneurnegrav, inkl. vedligehold

10 år

6.448,00

Fælles urnegrav, inkl. vedligehold

10 år

1.655,00

 Erhvervelse af gravsteder er ikke belagt med moms.

Prisen for plænekistegrav, plæneurnegrav samt fælles urnegrav er incl. pasning, som afregnes særskilt gennem Københavns Stift.

Den del af prisen som udgør pasning er incl. moms.

Fornyelse af gravsteder

For fornyelse af gravsteder efter fredningstiden betaler alle:

 

Gravstedstype

Brugsperiode

Pris i alt

Kistegravsted, 1 gravplads

30 år

1.830,00

Kistegravsted, dobbelt gravsted

30 år

3.420,00

Urnegravsted

10 år

240,00

Plænekistegrav, inkl. vedligehold

30 år

15.240,00

Plæneurnegrav, inkl. vedligehold

10 år

4.450,00

   

Fornyelse af gravsteder er ikke belagt med moms.

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted.

Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling.

Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.

Prisen for plænekistegrav, plæneurnegrav samt fælles urnegrav er incl. pasning, som afregnes særskilt gennem Københavns Stift.

Den del af prisen som udgør pasning er incl. moms.

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder med årlig afregning

Kirkegården påtager sig at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år:

RenholdelsePris i alt pr. år
1 gravplads
2 gravpladser
3 gravpladser
4 gravpladser
1 urnegravsted
670,00
1.035,00
1.218,00
1.400,00
421,00Kirkegården påtager sig at pynte med gran og blomster for følgende beløb pr. år:

GrandækningPris i alt pr. år
1 gravplads
2 gravpladser
3 gravpladser
4 gravpladser
1 urnegravsted
498,00
746,00
995,00 1244,00
328,00
         
Urnenedsættelse og gravning af grav     
Urnenedsættelse   431,00    
Urnenedsættelse - ikke medlem  575,00    
Tillæg lørdag, søndag og helligdage
Gravning af grav
   431,00
3.509,00
    
Gravning af grav - ikke medlem  4.679,00    
Tillæg lørdag, søndag og helligdage 2.339,00    
         
Legater 01. januar 2011        
         
Kirkegården påtager sig at vedligeholde og pynte gravsteder i en fredningsperiode -    
30 år for en kistebegravelse og 10 år for en urnebegravelse-    
De enkelte ydelser koster i hele fredningsperioden følgende:    
         
Ren og vedligeholdelse:   pris i alt    
1 gravplads i 30 år   20.100    
2 gravpladser i 30 år   31.050    
3 gravpladser i 30 år   36.540    
4 gravpladser i 30 år   42.000    
Urnegravsted i 10 år   4.210    
Plæneurnegrav i 30 år   13.400    
         
Grandækning:   pris i alt    
1 gravplads i 30 år   14.940    
2 gravpladser i 30 år   22.380    
3 gravpladser i 30 år   29.850    
4 gravpladser i 30 år   37.320    
1 urnegravsted i 10 år   3.280    
         
Blomster:   pr. stk. pr. år    
Påskelilje, stor   43,00    
Påskelilje, småblomstret   32,50